Det er Øyungen vel som tar hytteeiernes sak videre. Prosessvarsel er sendt til Pihl AS. Hamar Arbeiderblad skriver at partene neppe kommer til å ta bryet med å drøfte saken i konfliktrådet og at Hedmarken tingrett derfor blir neste skritt for å få en endelig avklaring i konflikten.

Interessant for hytteeiere over hele landet

Vegard Strøm i Øyungen vel vet ikke om liknende saker fra rettsapparatet. Han tror derfor mange hytteeiere rundt i landet kan være interessert i saken.

Stridens kjerne er Pihls krav om at hytteeiere med festekontrakt skal betale en ekstra avgift for vann og veg. En rekke hytteeiere har som kjent nektet å betale serviceavgiften, men Øyungen vel har jobbet mye med å finne såvel de illustrerende tilfellene som hytteeiere som er villig til å la seg eksponere i en rettssak.

Fem

Men nå har de i følge HA fem såkalte «case» som foreningen mener er dekkende for konfliktbildet.

– Det har vært en stor jobb å plukke ut de riktige casene. De dekker de ulike faser for feste- kontraktene i fjellet, sier Strøm til avisa.

Serviceavgiften Pihl AS innførte skal dekke kostnader knyttet til drift og vedlikehold av veger, skiløyper, vannposter. Avgiften rammer hytteeiere i en rekke hytteområder, blant annet på Sjusjøen, Kuåsen, Elgåsen, Aksjøen, Ljøsheim/Grunnåsen og Øyungen.