Foto fra skittfiske.no

Det er helt umulig å gi generelle råd i det langstrakte landet vårt, et land som også varierer i høyden fra havnivå og opp til nesten to og en halv kilometer. Men uansett, bruk hodet, i tillegg til å hente inn erfaringer fra lokalkjente.

 

Ekstra dårlig is

Noen steder er farene som regel større enn andre steder. Det er ved bekke- og elveinnløp og -utløp. Kort og godt fordi vann i bevegelse fryser seienere til is enn vann som ligger i ro. Også der isen blir gjennombrutt av for eksempel siv, er det stor sjanse for at den er dårligere enn ellers,

Og selvfølgelig, både varmegrader i lufta og solskinn tærer på isen.

Husk forresten på at regulerte vann kan være ekstra utrygge.

Sein påske

Noen steder er kanskje påsken regnet som trygg. Da må du ikke glemme at denne høytiden er ekstremt sein i år.

Billig livsforsikring

Mange hevder, med rette, at det ikke er forsvarlig å gå over isen uansett uten ispigger. Disse kan du skaffe deg for en rimelig penge. Og hvis ulykken er ute, er det viktig å prøve å hogge seg fast i isen så langt inn fra hullet som mulig.

Men noen ganger er det aller best å gå rundt vannet, ikke over det.