Da det ble innført egne støtteordninger for å skjerme husholdningene fra høye strømutgifter, ble både primærbolig og sekundærbolig inkludert, men fritidsbolig ble holdt utenfor. Et av argumentene var at både de høye strømprisene og strømstøtten skulle være et kortvarig tiltak.

- Nå er strømstøtten forlenget – foreløpig ut mars 2023 – men hytteeierne er fortsatt holdt utenfor. Dette handler om at hytteeiere er vanlige folk som også betaler regninger, mener de to hytteeierorganisasjonene som organiserer en betydelig del av norske hytteiere. 

På toppen av ny nettleie

– Det som gjør situasjonen enda mer alvorlig, er at de vedvarende høye strømprisene fortsetter samtidig som den nye modellen for nettleie innføres, forklarer generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag. De nye prisene for nettleie ventes som kjent å ramme hytteeierne spesielt hardt.

Staten har store ekstra inntekter som følge av de høye prisene på både elektrisitet og olje.

- Noen av disse inntektene går til å kompensere husstandene for økte kostnader. Om du har villa eller leilighet, får du støtte. Om du har Tesla eller elektrisk Porsche, får du støtte. Om du har to utleieleiligheter på Aker brygge, får du støtte. Men om du skulle være så heldig å ha en hytte, fortjener du åpenbart ikke en krone. Forstå det den som kan, sier Bringsvor.

 

Støtte til Tesla-ladingen, ikke hytta

Han peker på at det samtidig er enorme forskjeller i strømprisen for hytteeiere i ulike deler av landet.

– Årsaken til de høye strømprisene for hytteeiere i sør, synes altså ikke å være "den perfekte stormen", men snarere dårlig overføringskapasitet mellom de ulike landsdelene. Det er merkelig at Regjeringen bygger utenlandskabler til utlandet, men lar være å bygge overføringskapasitet mellom landsdelene og sender regningen til oss hytteeiere, legger Hagen til.

Krever maxpris

Nå ber Norsk Hyttelag og Norges Hytteforbund om at hytteeiere også blir omfattet av ordningen med strømstøtte. I tillegg ber de om at det innføres en maksimalpris på strøm for alle husholdningskunder, både primærbolig, sekundærbolig og fritidsbolig. Alternativt ber de om at det utredes en ordning med redusert merverdiavgift og elavgift for elektrisitet i perioder med høye strømpriser. Dette er ordninger som vil gavne alle landets strømabonnenter og som finansieres av nettopp de høye energiprisene.

– Det er ikke noe å vente på, avslutter de to hytteeierne samstemt. Det finnes alt for mange gode grunner til å gjennomføre denne ordningen med en gang.