– Fronten mot sjøen virker dominerende, syntes noen av politikerne, mens andre mente at planene tross alt ikke var så verst.

– Kunne vært verre

– Jeg er tilbøyelig til å synes at de nye løsningene er mindre prangende enn de forrige, sa en av dem.

Planene politikeren henviste til, var ikke Sørensens og Lyngbøs, men den forrige eieren, kjendismegleren Odd Kalsnes sine. Denne hytta, som utvalget ga tillatelse til for tre år siden, var tegnet i en slags «80-talls palass-stil», men ble ikke realisert.

Tegningene politikerne skulle ta stilling til nå, har et moderne uttrykk.

Havnaveien gammel tegning
Disse tidligere godkjente tegningene blir det ikke noe av. (Tegning: Lorentz Gedde-Dahl)

Ikke så veldig «kolera»

En av grunnene til at begge tegningene ble oppfattet som prangende, er høyden.

Planene til Kalsnes har en andreetasje, mens Sørensen og Lyngbø ønsker seg kjeller med teknisk rom.

En av Høyre-politikerne minnet politikerkollegaene om at de ikke trengte å sette disse hytteplanene opp mot de gamle.

– Den hytta blir uansett ikke realisert, så vi trenger slett ikke å velge verken pest eller kolera, understreket han og la til at han ikke syntes noen av de to hytteplanene var fine.

Men når det kom til avstemmingen, viste det seg at innvendingene hans ikke var mer alvorlige enn at han, i likhet med resten av hovedutvalget ga klarsignal til planene.

Havnaveien 39 gammel hytte
Denne hytta, som Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø kjøpte for ni millioner, skal rives.

God gevinst

Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø kjøpte den romslige hytteeiendommen for ni millioner kroner tidligere i år. Pris­antydningen var på 7,5, men siden flere hadde lyst på den, ble prisen presset i været gjennom budrundene.

Det betyr at det ble en svært god gevinst for Odd Kalsnes. Han kjøpte hytta for 4,9 millioner i 2009 og har hatt relativt beskjedne utgifter på den.

EN VARIANT AV DENNE ARTIKKELEN BLE FØRST PUBLISERT I LOKALAVISA ØYENE