Hagesentrene melder om stor etterspørsel etter miljøvennlig jord til hagen og andre formål. Men til nå har det i større eller mindre grad vært torv i nesten alle varianter. I løpet av mai lanserer imidlertid Felleskjøpet produktet Torvfritt.

Av resirkulerte råvarer

– I produktet som kommer på markedet denne våren erstatter vi torv med resirkulerte råvarer. Dette er kompostert hage- og parkavfall, kompostert bark og hønsegjødsel, sier direktør Roy Bonnegolt i Felleskjøpets datterselskap Grønt AS.

Råvarene i Felleskjøpet Torvfritt er hageavfall fra gjenvinningsstasjoner, bark fra sagbruk og hønsegjødsel fra fjørfeproduksjon. Ved å male dette opp og legge det på ranker for kompostering og tørking får man et resultat som er velegnet for hage- og hobbydyrkere.

Mange har ventet på alternativer

Ambisjonen har vært å endre produksjonen og utviklingen av jordprodukter i Norge. Torv, som utvinnes av myrområder og fører med seg utslipp av CO2, har lenge vært en avgjørende råvare for å utvikle gode jordprodukter. Mange har etterlyst gode alternativer.

– Den nye jorda produseres i Vestfold med alle råvareleverandører i nær tilknytning. Dette gir miljøbesparelser og et sluttprodukt som er klimasmart og bærekraftig, sier Bonnegolt. Produktet vil være i salg ved alle Felleskjøpets butikker mot slutten av mai. I 2018 vil flere torvfrie og torvreduserte jordprodukter i samme produktserie lanseres.

Utnytter det vi har

Felleskjøpet er bondens selskap, og i jakten på torverstatninger har rester fra landbruket vært viktig å utnytte. En rekke råvarer er testet og det jobbes med flere nye komponenter som kan brukes til å strukturere god jord.

– Samtidig som vi utforsker gode erstatninger til torv, må vi tenke smart og utnytte råvarene vi allerede besitter i landbruket og tilknyttede næringer. Hageavfall, bark, gjødsel og annet restavfall som kornavrens bidrar til en mer bærekraftig produksjon over hele linja, sier Bonnegolt.

Les om myrene som CO2-lager

For lite fokus på kortreist

Det eksisterer alternativer til torv på markedet i dag, men de fører ofte med seg økte utslipp i form av transport eller vanskeliggjør produksjonen på andre måter.

– Kokosmasse er ofte nevnt som alternativ til torv i jord, men å importere dette er lite bærekraftig med tanke på produksjon og transport. Vi fokuserer derfor på å utnytte kortreiste råvarer som allerede er en del av den biologiske syklusen i norsk landbruk, sier Bonnegolt.

Utfasing av torv i jordprodukter er en viktig målsetning for Felleskjøpet og det er derfor satset betydelig på utvikling av nye produkter. Felleskjøpet har som mål å kun ha torvfrie produkter til dette markedet innen 2030.

At kjøpejord til nå stort sett har vært torv, kan du lese om her.