Strømmarkedet oppleves komplisert og vanskelig tilgjengelig for folk flest. Prisene justeres i ett sett, produkt- og avtalevarianter endres uavlatelig. En stakkar forbruker sliter med å henge med. Dessverre gir det grobunn for spekulativ prising og avtaler som slett ikke er til kundens beste.Hvem kan man stole på i dette «røvermarkeget»?

På klagetoppen

Forbrukerrådet har sett seg lei på fusk og fanteri og krever nå at bransjen rydder opp. Tar ikke aktørene selv grep, må myndighetene gjøre det, heter det.

– Det er et paradoks at det er så vanskelig å finne en god strømavtale. Strøm er når alt kommer til alt, «bare» strøm. Dette reflekteres i svært liten grad i de utallige tilbudene og avtaleformene som finnes, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

Hun mener det ikke er uten grunn at strømbransjen topper klagestatistikken hos Forbrukertilsynet og genererer en rekke henvendelser til Forbrukerrådet.

Dalende tilfredshet

Også EPSIs årlige undersøkelser av kundetilfredsheten med strømleverandørene bekrefter at bransjens renomme stadig svekkes. Sist høst gjennomførte EPSI over 3700 dybdeintervjuer der strøm- og nettkunder rundt om i Norge satte karakterer på sine strøm- og nettselskaper. Til tross for at vi i løpet av 2020 har sett de laveste strømprisene i Norge på 20 år, viste målingen fra EPSI at kundetilfredsheten fortsatt faller i privatmarkedet.

- Strømprisene har ved enkelte tilfeller til og med vært negative, og man skulle kanskje forvente en viss stigning i tilfredsheten blant norske strømforbrukere. Men realiteten er en annen, sier Fredrik Høst, daglig leder i EPSI Norge. En mulig forklaring på dette kan være at det har bygget seg opp en forventning blant kundene om at den totale strømregningen skulle bli vesentlig lavere enn hva den faktisk har vært.

Forvirrede kunder

Tilfredsheten med strømnettet har også svekket seg årlig siden 2017. EPSIs overvåkning har over de siste årene vist at kundene ikke helt forstår hvordan prisen på nettleien beregnes. Denne usikkerheten påvirker kundeopplevelsen negativt. Når strømmen koster noen få lusne kroner mens nettleien ligger himmelvidt unna, skurrer det hos forbrukerne.

- Kundene virker faktisk mer forvirret i 2020 enn i 2019, og i en periode hvor nettleien har vært høyere enn prisen på strømmen, har kostnaden for nettleie blitt et større diskusjonstema for mange kunder, sier Fredrik Høst.

Nye priselementer på fakturaen

Det store irritasjonsmomentet er priselementer som dukker opp på fakturaen og som forbrukerne ikke oppfatter ble kommunisert ved inngåelsen av avtalen. At slike elementer av strømselskapene også endres mer eller mindre fortløpende til kundens ugunst, er blant de forhold Forbrukerrådet tok opp i sin «filleristing» av en rekke aktører i fjor høst.

– Strømleverandørene må fortelle kundene sine hvor lenge prisene de markedsfører faktisk varer. Hvis de skrur opp prisen til det mangedobbelte, eller flytter kundene over til helt andre avtaler, forutsetter vi at de innhenter nytt, skriftlig samtykke, sier Inger Lise Blyverket.

– Mange av selskapene opererer også med avtaler med hemmelige priser hvor de legger til «innkjøpskostnader» uten å fortelle hva disse er. Etter vår mening er dette klart villedende, og bør forbys.

Forbrukerrådets strømråd

  1. Sjekk strømavtalen jevnlig, og bytt hvis du kommer dårlig ut. Oversikten finner du på strømpris.no. Bytte er gjort på 1-2-3 på strømselskapenes nettsider.
  2. Vi anbefaler spotprisavtaler, som har vist seg å være billigst over tid. Velg fastpris dersom du ønsker mer forutsigbarhet. Styr unna innkjøpsprisavtaler, det er umulig å vite hva de koster.
  3. Ikke slå til på dør- og gatesalg. Hvis du allikevel takker ja til tilbud, så har du angrerett i fjorten dager. Les vilkårene nøye, og sjekk tilbudene på strømpris.no.Strømavtaler er et område hvor det gjelder å tenke seg nøye om før man slår til. Mange vil finne det fristende å slå til på den rimeligste avtalen på strømpris.no.  Loves du gratis strøm i to måneder er det en ting du kan være sikker på: Selskapet kommer til å hente inn det de har gitt fra seg på seinere fakturaer.