Alle som kjøper tomt og bygger hytte i dag, tar bilvei som en selvfølge. Men folkehytta har ikke bilvei, påpeker kommentatoren. Skuteren på tunet eller i garasjen til fredagen, da familien plasseres på skuterkjelken og fraktes til ei lita vedfyrt bu innpå skogen

Sovende papirtiger vekket til live

Men nå har en sovende, hvit papirtiger våknet til live, konstaterer Nationen. Etter forskrift om motorferdsel i utmark fra 1988 er det nemlig ikke lov å kjøre skuter til hytta om den ligger nærmere enn 2,5 km fra nærmeste brøytede bilvei. Bestemmelsen har vært så løst håndhevet at det er rimelig å snakke om en sovende grense. I praksis har hyttefolk fått kjøre et fritt antall turer med folk og utstyr, også når avstanden er under 2,5 km.

Fylkesmann strammer inn

Men nå har Fylkesmannen i Troms skjerpet tonen og avslår søknader der hytta er for nær bilvei. De som får kjøre, får maks fem turer til hytta per vinter. Ganske mange mener at retten til å eie en hytte inkluderer retten til å kjøre seg og familien dit, når du har gjort det så lenge du kan huske. Og iallfall når byfolket kjører SUV til hyttegrenda si, og nabogutten får kommunale skuterløyper å kjøre fritt i.

"De fleste har hytte på fjellet. Dette er snakk om å ivareta vanlige folk sin rett til å bruke hytta si. Slik det er nå, føler vi oss som kriminelle", sier eks-ordfører Martin Ness i Lenvik til Nordlys.

Helgesen: Helt greit

Det er helt greit at folk mister muligheten til å skuterkjøre til hyttene sine på denne måten, synes avtroppet klima- og miljøminister Vidar Helgesen: «Ulovlig praksis er ikke er et argument for å endre regelverket, men for å endre praksis. Da vil "kjøringen begrenses til et nødvendig minimum», meldte Helgesen i januar. Minimumsmålet er nemlig noe miljøbyråkratene har funnet på sjøl, påpeker Nationen.

Hva er et

«I 2008 la daværende Direktoratet for naturforvaltning fram forslag til ny lov om motorferdsel i utmark. I formålsparagrafen hadde noen skrevet inn et mål om å "begrense ferdselen til et minimum". Verken storting eller regjering hadde bedt om noe sånt», skriver avisa og siterer Sps Ola Borten Moe som påsto at "Forslaget har ikke (har) en snøballs sjanse i helvete til å bli vedtatt». 

Går ut over miljø og trivsel

«Og fikk rett. Lovgiver har ikke målsatt verken "begrense" eller "minimum". Derimot skal loven "regulere ... med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen". Det forhindrer ikke Miljødirektoratet fra å sende ut retningslinjer til kommunene som fortsatt bruker det hjemmesnekrede minimumsmålet. Hvordan kommunene skal fremme den trivselen loven pålegger dem å fremme, sier retningslinjene ingenting om», skriver kommentatoren og avslutter:

«Dersom tusener av hyttefamilier må begynne å bære barn, klær og proviant for en påskeuke i 2,4 kilometer snø der de før kjørte skuter, vil det trolig gå ut over både naturmiljø og trivsel».