Det norske forvaltningssystemet holder orden på det meste: økonomi, helse, utdanning og andre viktige samfunnsområder. Men myndighetene har liten oversikt og kontroll med naturmangfoldet, mener Sabima og fastslår at dette er et stort problem. Staten har forpliktet seg til å stanse tapet av naturmangfold. Men noe system for å sjekke at målet blir nådd finnes altså ikke ifølge Sabima.

Rødt over hele fjøla

Sammenlagt og vurdert på grunnlag 13 kriterier er det bare 16 av 356 kommuner som kommer ut med karakteren «bestått» (oransje). Ingen får jublende grønt smileansikt. Ellers lyser det rødt over hele linja. Solund kommune topper lista. Kommunen scorer høyt fordi den ikke har tillatt dispensasjoner for bygging i strandsonen, på jordbruksareal eller langs ferskvann. Også at kommunen lager en kommunedelplan for naturmangfold, gir dem ekstra poeng, ifølge Sabima.

Vurderingskriteriene

Kriteriene som er lagt til grunn i vurderingen av kommunes forhold til egen natur er disse:

 • Investert i naturkompetanse
 • En fersk arealplan
 • Laget en kommunedelplan for naturmangfold
 • Regulert områder til natur
 • Vedtatt at de skal være arealnøytrale i sin kommuneplan
 • Bygget få hytter
 • Gitt få eller ingen dispensasjoner til bygging i strandsonen
 • Bygget lite på jordbruksareal
 • Gitt få eller ingen dispensasjoner til å nydyrke myr og fastmark
 • Gitt få eller ingen tillatelser til bygging langs ferskvann
 • God økologisk tilstand i elvene, bekkene, ferskvannene og kysten sin
 • Gitt få eller ingen dispensasjoner fra plan generelt
 • Fått vernet arealer til natur

Her finner du oversikten over de som kommer best og dårligst ut av naturkampen.