Image by succo from Pixabay

Som følge av en konflikt med vellaget, trakk hun seg nemlig som medlem. Siden hun ikke lenger var medlem, nektet hun så å betale den årlige avgiften hun tidligere hadde funnet rimelig å innføre. 

 

Møte i forliksrådet førte ikke fram, og hun trakk der etter hyttevelets styre for retten, skriver Agderposten.

Nå har Kristiansand Tingrett avgjort striden. I dommen blir det slått fast at siden hun selv var med på å avgjøre at hvert medlem av foreningen skulle betale 3.000 kroner, nytter det ikke å nekte å betale når regningen lander i postkassa. At hun hadde meldt seg ut av foreningen da regningen kom, mener retten er uten betydning i sammenhengen.

 

Det hører med til historien at både hytteeieren og velforeningen måtte hyre advokathjelp for å prosedere sine respektive standpunkter. Det er ikke kjent hva advokatregningen endte på, men det opprinnelige avgiftsbeløpet på 3.000 kroner ble nok til sammenlikning beskjedent.