FORFATTER: ANNE BAKKE SKARA/SSB

Omsetning av fritidsboliger økte i alle fylkene. I Innlandet ble det omsatt 363 flere fritidsboliger i 3. kvartal 2020 sammenlignet med samme kvartalet året før viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. I Oslo og Viken var det til sammen 342 flere omsetninger og i Agder 226 omsetninger. Det ble omsatt flest fritidsboliger i Oslo og Viken og Innlandet med henholdsvis 1 125 og 1 101 omsetninger.

Høyest pris i Vestfold og Telemark

Av alle 5 520 omsatte fritidsboliger, var 4 447 omsatt i fritt salg, dvs til en pris som svarer til markedsverdien, på eid tomt. 1 073 ble solgt på festet tomt. Høyest gjennomsnittlig kjøpesum var det i Vestfold og Telemark med 2,9 millioner kroner. Videre fulgte Oslo og Viken og Agder med 2,6 millioner kroner.

Prisøkning også på boliger

Det ble tinglyst i alt 28 029 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 3. kvartal 2020. Sammenlignet med 3. kvartal 2019 er det en oppgang på 5,6 prosent. Samlet verdi av boliger omsatt i fritt salg var 111,2 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 4,0 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 3. kvartal med 7,4 millioner kroner, fulgt av Viken med 4,7 millioner kroner. Lavest gjennomsnittspris var i Innlandet med et gjennomsnitt på 2,6 millioner kroner.

Det ble omsatt 10 102 boliger i borettslag i fritt salg 3. kvartal 2020, en oppgang på 2,5 prosent fra samme kvartal i 2019. Samlet kjøpesum var på 27,8 milliarder kroner. Av dette utgjorde 3,6 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene. Gjennomsnittlig kjøpesum per bolig var på 2,8 millioner kroner. Her var gjennomsnittet per omsetning høyest i Oslo med 3,9 millioner kroner.