Uten at det er presisert i artikkelen, må det vel bety grovmasket netting, og ikke gjerder av den typen som er vanlig i mer bynære strøk.

Hodet blir sittende fast

Årsaken til at det kan gå galt, er at sauer og lam finner graset på den andre sida av gjerdet spesielt fristende og derfor stikker hodet inn i maskene. Som også folk kan ha erfart fra da de var små,og for eksempel stakk hodet inn mellom sprinkler, sitter ørene fast når de skal trekke hodet tilbake. At de har øremerker for å kunne identifiseres, gjør det ikke lettere for dem.

Har ført til dyretragedier

Sauebonde Agnete Fauskrud opplyser at hun har funnet lam som har satt seg fast, men at de er blitt reddet. Like bra har det ikke alltid gått. Hun kan fortelle om en kollega som fant fem sauer sittende fast i et gjerde. To av dem døde.

Tryggere og penere

Hun viser til gjerdelovens paragraf tre, i tillegg til å påpeke at det fins andre løsninger, som i tillegg til å være trygge også er mye penere.

Hun har dyrene sine på beite i Sjusjøen-området, og har nok støtte fra Sjusjøen Vel. Vellet har tidligere pekt på at beiting både er en viktig nasjonal ressurs, bidrar til at landskapet ikke gror igjen og er en viktig miljøskapende faktor.