Tekst: Leif Magne Flemmen og Tom Brodin, Foto: IFI

En del hytteeiere i Nome i Telemark har mottatt brev fra kommunen der det presiseres hvilke farger som tillates i hytteområdet og hvilke som ikke aksepteres. I følge Telemarksavisa er det hytteeiere i Sannes hyttefelt som har fått beskjed om at hyttene i verste fall må ommales innen 2018.

Tillatte farger

Kommunen har i brevet til hytteeierne gjort oppmerksom på at hyttas ytre, det vil si fasade, vindusinndeling, materialer, farger og murer skal harmonere med de naturlige omgivelsene. Nome er tydelig i sin grensedragning mot det lyse på fargeskalaen. Den lyseste tillatte fargen i Trebitt er 9075 Røykgrå. Tilsvarende i Tjæralin oppgis å være 238 Dovregrå. For maling/dekkbeis er det 1462 «Grå skifer» som aksepteres som den lyseste fargen, skriver TA.

Ikke Stavernsgul

Farger som Stavernsgul og Høstgul ansees av kommunen for å være for lyse. Fristen for å male om til en godkjent farge er 2018.

I kommunenes reguleringsbestemmelser er det som regel oppgitt hvilke fargevalører som skal velges på hyttenes ytterkledning, likeså hvilken taktekking som er tillatt.

Nasjonalparkstyret ville ikke ha hvitt

Nasjonalparkstyret i Færder nasjonalpark krevde at ei lita hytte på Falkenstein, like øst for Nøtterøy skulle males i en tradisjonell uthusfarge, fortrinnsvis rød, oker eller grå, etter at den nye eieren malte hytta hvit.

Overprøvd av Miljødirektoratet

Da hytteeieren klaget på vedtaket, fikk han medhold i Miljødirektoratet, som mener kravet i dette tilfellet ikke er lovlig.

"Direktoratet mener at fargesetting i enkelte tilfeller kan være et saklig og forholdsmessig vilkår, men vurderer at det i denne konkrete saken vil være et vilkår som går for langt i forhold til det tiltaket som tillatelsen omhandler," leser vi i vedtaket.

Gir seg ikke

Det siste i saken er at avdelingen for kulturarv i Vestfold fylkeskommune gjentar kravet fra nasjonalparkstyret.

Men med vedtaket fra Miljødirektoratet skal det vel mye til at hytta ikke forblir hvit.

Nytter det å klage i Nome også?

Kan hytteeierne i Nome også nå fram med en klage?

Kanskje - eller er kravet om fargesetting "et saklig og forholdsmessig vilkår" der?