Nordmenn skyver på vedlikehold av yttertak, takrenner og nedløpsrenner. Én av fire svarer at slikt vedlikehold «blir tatt som det kommer». En like stor andel har heller ikke noen plan for maling, beising eller annet vedlikehold av ytterkledning og vinduer.

Det går fram av en landsrepresentativ undersøkelse YouGov har gjort på oppdrag for forsikringsselskapet If

– Tabu å snakke om drenering

– Vi vet fra tidligere undersøkelser av norske huseiere tilsynelatende kvier seg for å titte på taket eller vurdere behovet for drenering. Prat om drenering og vedlikehold av yttertak dreper ikke bare stemningen på fest, det er nok noe de fleste bevisst unngår å snakke om hjemme også, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Hovedgrunnene til at disse to områdene nærmest er tabu å snakke om, er nok at de er kostbare å gjøre noe med – og så synes resultatet langt mindre enn ny maling på veggen i en stue, sier han.

Hele én av tre spurte svarer at drenering er blant vedlikehold som blir tatt etterhvert som behovet dukker opp.

Tøft for tak på Vestlandet

Ingen andre landsdeler i Norge sliter mer med dreneringsproblemer enn Agder-fylkene, viser data fra If Boligsjekk. Det er en frivillig gjennomgang av 150 sjekkpunkter ute og inne i boligen som If tilbyr husforsikringskunder med superdekning. Mer enn 100 000 boligsjekker har vært gjennomført i Norge de siste årene.

I Nord-Norge er det hyppige feil og et høyere vedlikeholdsbehov knyttet til takrenner og nedløp. På Vestlandet er det høy slitasje på takene. Her må taket repareres på mer enn hver tredje bolig for å forhindre fukt og andre følgeskader, viser en analyse av data fra If Boligsjekk.

Kilde: if