Grillslange sjekk lekkasje
Ved å smøre oppvaskmiddel og vann på slangen kan du se hvor det er lekkasje. (Foto: If)

Mange slurver med å bytte ut gasslangen som har blitt for gammel, og utsetter dermed både seg selv og andre for brann- og eksplosjonsfare, påpeker forsikringsselskapet If.

- Gasslanger har begrenset levetid, og må byttes ut med jevne mellomrom. Sterk sol og store temperaturforandringer tærer på gummien, sier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Bytt hvert andre eller tredje år

Produksjonsåret står tydelig merket på slangen, slik at du skal vite hvor gammel den er. Det er en god regel er å bytte slange hvert andre eller tredje år, er rådet fra forsikringsselskapet If. Alle som begynner grillsesongen bør sjekke slangen og koblinger nøye for sprekker og lekkasjer.

– Ulykker ved gassgrilling skjer som oftest når en person bruker en grill som ikke har vært brukt på en stund, eller rett etter påfylling og feste av gassbeholderen på grillen, sier Clementz.

Grillslange kontroll
Ett eller flere steder på slangen til gassgrillen er produksjonsdatoen stemplet på. Denne gasslangen er laget i første kvartal 2012. (Foto: If)

Test med såpevann

Finn eventuelle lekkasjer ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når du setter på gassen vil det danne seg såpebobler på lekkasjestedet.

– En slik såpepensling bør du faktisk gjøre flere ganger i løpet av grillsesongen, sier Clementz.

Nesten hver tredje som eier en gassgrill utfører ikke vedlikehold av grillen, går det fram av en undersøkelse TNS Gallup gjorde for If for noen år siden. Samtidig svarte én av seks at de føler ubehag eller er «litt redde» i nærheten av installert gass, som gassgrill og gasskomfyr.

Direkte sollys tærer

Se alltid etter lekkasjer hver gang du kobler regulatoren til gasstanken.

– Kjenner du gasslukt og mistenker at det er en lekkasje, må du straks stenge av gasstilførselen på gassflasken. Fjern alle varmekilder, gå vekk fra grillen og kontakt brannvesenet, sier Sigmund Clementz

Det et finnes ikke noe fasitsvar på hvor lenge en gasslange varer.

– Noen ganger kan den vare kortere enn to år, andre ganger lenger. Står grillen ute hele året, vil slangen og grillen bli utsatt for større belastninger. Særlig sterkt direkte sollys og temperaturforandringer gjennom årstidene påvirker levetiden til gummien i slangen, påpeker Clementz.

Gassgrill? Disse seks tingene bør du passe på

  • Vær på vakt mot propanlekkasjer. Luften kan bli eksplosjonsfarlig av gass som lekker. Hold åpen ild, glødende sigaretter og elektriske gnister langt unna!
  • Oppbevar helst gassflasken utendørs. Aldri plasser plassér gassbeholderne under terrengnivå, for eksempel i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft.
  • Sjekk rørforbindelser og slange jevnlig for lekkasjer med konsentrert såpevann som du pensler på. Bobler = lekkasje.
  • Bruk bare godkjente slanger og utstyr. Skift defekte eller sprukne slanger med én gang.
  • Hold grill og gassbeholder i god stand. Ikke prøv å reparere skader eller defekter selv. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling med jevne mellomrom.
  • Gassbeholdere må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk sol. Beholderne skal alltid stå oppreist.

Kilde: Forsikringsselskapet If