Rådmannen hadde igjen foreslått for formannskapet at kommunen burde foreta taksering med tanke på at det kan bli aktuelt å innføre eiendomsskatt i en ikke for fjern framtid. Men politikerne stemte enstemmig mot og vraket innstillingen enda en gang.

Overskudd på 11 mill kroner

I juni i fjor vedtok kommunestyret at eiendomsskatt ikke ville bli noe tema før årsregnskapet for 2017 var klart. Tallene formannskapet fikk på bordet forleden viste imidlertid et overskudd på drøyt 11 millioner kroner.

Ifølge ordfører Eli Hovd Prestegården (Sp) ble det ingen stor debatt da saken ble behandlet i formannskapet mandag. 

Ikke eiendomsskatt i 2018 eller 2019

– På det nåværende tidspunkt mener man at en klarer seg ute de ekstrainntektene eiendomsskatten vil medføre, sier Prestegården til Laagendalsposten.

Dermed blir det ikke eiendomsskatt verken dette eller neste år i Nore og Uvdal.

Av landets 428 kommuner har 365 innført eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer.