Men er det så farlig, da?

Ja, når det hindrer en annen hytteeier å kjøre bil til hytta si.

493.850 kroner

Nå har saken vært i Tønsberg tingrett. Der ble blomsterbedeieren dømt til å fjerne blokkene. I tillegg må de betale både sine egne og motpartens saksomkostninger på nesten en halv million

Ifølge taperne hadde de selv 293.850 kroner i saksomkostninger, mens motparten får godtgjort 200.000 av sine, altså totalt 493.850 kroner.

– Anker til lagmannsretten

 

Ett av spørsmålene retten måtte ta stilling til, var bruken av veien opp gjennom årene, men vitneforklaringene er karakterisert som «meget sprikende» avhengig av «hvem man holder med».

Eieren understreker at det omstridte rododendronbedet er innenfor gren­sen på to og en halv meter, som ifølge kommunale papirer skal være bredden på adkomstveien.

– Vi har arvet en gammel konflikt, både fra den forrige eieren og fra tidligere eiere tilbake til tidlig i forrige århundre, forklarer han. Og opplyser samtidig at saken blir anket til lagmannsretten.

– Panserblomsterbed

 

Han  som vant i tingretten håper å vinne også i lagmannsretten og opplyser at fritidsboligen deres har vært i familien siden 1934. Han karakteriserer hindringen utenfor naboens hytte som et «panserblomsterbed» lagt der bare for at de ikke skal kunne kjøre.

– Det er trist at Tjøme blir mer og mer kapitalisert, og at alt det opprinnelige forsvinner, uttaler han.

UTDRAG AV ARTIKKEL PUBLISERT I LOKALAVISA ØYENE 5. JUNI