- Det er ironisk, gitt at Sivilombudet siden 1962 har arbeidet for å avverge urett mot enkeltpersoner. De opplyser: «Enhver som mener å ha vært utsatt for urett eller feil fra offentlige myndigheter, kan klage til Sivilombudet.» Hvis denne saken består kan det indikere slutten på muligheten til å fremme klager på urettmessig behandling, sier Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund i en pressemelding.

Kommunestyret i Gausdal begrunner sitt vedtak økonomisk: en videreføring av 2018-takstene ville redusert skatteinntektene betydelig, og dermed kommunens økonomiske handlingsrom i årene fremover.

Kommunestyret påpeker også feil i Sivilombudets saksbehandling, med påstand om at ombudet ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til kommunens argumenter. Ifølge kommunestyret har Sivilombudet ikke vurdert om kommunen hadde adgang til å retaksere i 2021 eller andre relevante argumenter utenom dem kommunens advokat la hovedvekten på.

- Det er viktig å merke seg at Sivilombudet tok saken på eget tiltak, noe som betyr at de ikke kan anbefale Statsforvalteren å gi Samarbeidsutvalget eller hytteeierne fri rettshjelp, sier Hagen.

Norges Hytteforbund følger saken nøye.
 

- Vi er svært overrasket over at Gausdal kommune våger å utfordre Sivilombudet, sier Trond G. Hagen i en sluttkommentar.

Les mer om saken på Norges Hytteforbund.