De får også ros for at partiet har fått til et stortingsvedtak på at skattleggingen ikke kan starte høyere enn på to promille og kasserer derfor inn smilefjes. Men, det er et men …

Mer ord enn handling ...

Artikkelforfatter Dannevig sammenligner med hva partiet (ikke) har fått til når det gjelder en av de store kampsakene: Bompenger. De årlige kommunale eiendomsskattene har økt fra ni til tolv milliarder kroner mens Siv Jensen har vært finansminister.

KrF

Også KrF kommer brukbart ut av denne delen av undersøkelsen.

Skuffet over Høyre

I valgartikkelen i medlemsbladet Hytte & Fritid refereres det til en uttalelse fra Jan Tore Sanner fra 2007 da Stoltenberg-regjeringen innførte «Hytteskatten». Da skal den nåværende statsråden ha sagt at de ville gå imot skatten ved første regjeringsskifte. Det har ikke skjedd, og nå svarer partiet at «Høyre mener at eiendomsskatt skal være en lokal beslutning», og at de «støtter dagens lov om eiendomsskatt».

Dette samsvarer godt med svarene fra Arbeiderpartiet, som likevel får noe ros for å ville «gjennomgå og forbedre systemet for verdivurdering av fritidseiendom». Men dette beroliger ikke Dannevig helt, for begrepet «forbedring» betyr jo ikke nødvendigvis at det blir til hytteiernes beste. 

Skattepartiet SV

Ingen av de nevnte partiene åpner for en statlig eiendomsskatt, noe som kan  være svært uheldig for hytteeiere.

Men det gjør SV, som dermed er det mest utpregede skattepartiet.

Hva mener Senterpartiet og Venstre?

Som nevnt i de to foregående artiklene, Venstre og Senterpartiet har ikke svart på undersøkelsen, heller ikke etter purring.