Hytteforbundet anser at de samlede kostnadene vil være en økonomisk belastning for svært mange hytteeiere. Det er nær 500.000 av dem her til lands. Ferie og fritid på hyttene ser ut til å være ansett som luksus av myndighetene, hevdes det.

«At familiers velvære og fritidsbruk ikke anerkjennes av regjeringen og stortingsflertallet er etter NHFs syn et hån mot den betydning fritidsboliger har for landets hyttekommuner» framgår det bla av uttalelsen Hytteforbundet har sendt til departementene.

Hytteforbundet plasserer i flere sammenhenger hytta innenfor begrepet «flerhushjem». Dette har sammenheng med den endrede bruk av hytta gjennom de seinere år. 

Forbundet viser til myndighetenes betoning av at støtten skal gå til husholdningen, og mener "fritidsboliger, som en del av flerhushjemmet, definitivt inngår i familienes husholdning».

Feil å støtte el-billading på hytta

Erik Helli, hyttevelleder på Elgåsen på Sjusjøen og redaktør av forbundets hjemmeside hytteforbund.no,  sier til GD at han ikke ser den prinsipielle forskjellen på at staten støtter dem som driver utleieboliger og det å gi hytteeiere støtte til å redusere strømregningen. Også han plasserer hytta innenfor begrepet «flerbrukshjem».

- Jeg er på linje med flertallet i spørreundersøkelsen som mener at også hytteeiere bør får strømstøtte, uttaler redaktøren til GD. Han er imidlertid ikke innstilt på å stå på barrikadene for kravet.

Det er heller ikke Jan Ove Holmen, som er tidligere mangeårig styreleder for Sjusjøen vel. Samfunnets midler i form av støtte ril strømregningen bør være forbeholdt folks primærbolig, ikke hyttene, sier han til GD.

Selv kjører han dieselbil til hytta og slipper dermed utgifter på 200-300 kroner til lading av elbilen.

- Jeg synes det blir feil at staten skal subsidiere strøm til hyttefolkets elbiler, sier Holmen til GD.