Utbyggere og kommuner er i for liten grad opptatt av de langsiktige negative konsekvensene ved fortsatt utstrakt hytteutbygging, skriver forbundet i en pressemelding.

Konsekvensen er at forurensingen i fiskevann og elver øker, støy og lysforurensning øker samtidig som habitatområder for dyr blir ødelagt. I følge Artsbankens rapport (publisert 24.1.21) er det i underkant av 3.000 dyrearter som er rødlistet i Norge, dvs. utrydningstruet. 70 % av dem lever på fjellet, og i de samme områdene hvor det bygges vindmøller eller tilrettelegges for nye hytteområder.

Trusel mot artsmangfold

- Massiv hytteutbygging pekes på som en av de viktigste årsakene. Når man i tillegg i samme Artsbankens rapport får vite at majoriteten av de truede artene har sitt leveområde på fjellet, er det enda en grunn til å stille spørsmål om hva den stadig økende hytteutbyggingen fører til av negativ utvikling for norsk natur- og dyreliv, framholder Hytteforbundet.

Mange kritiske hytteeiere

Mange eksisterende hytteeiere er også negativ til utstrakt hytteutbygging og fortetting.

- For å komme ut i turområdet ser vi at man nå må kjøre bil fra et hytteområde til et annet fordi fortetting har medført at turnettet er ødelagt. Konsekvensen er at man må finne nye turområder i mindre berørte områder og det vil igjen gå på bekostning av dyrelivet, sier Hagen.