I et brev til regjeringen framholder Hytteforbundet at det selv på kort sikt ikke er en bærekraftig situasjon at store deler av landets fritidsboliger blir stående ubrukt og tomme. 

Foreslår fransk modell

Forbundet foreslår derfor en fransk modell med signerte egenerklæringer og obligatorisk registrering på hyttekommunens hjemmeside. Dersom en fritidseiendom tas i bruk, kreves det at eierne signerer og aksepterer gitte betingelser som skal kunne framvises ved opphold på eiendommen. 
 I brevet til myndighetene gir Hytteforbundet denne beskrivelsen av et slikt registreringsopplegg:
  • Ingen skal reise / har reist på hytte/fritidseiendom uten at man føler seg 100 % frisk
  • Opphold på fritidseiendom krever at man er minst 2 personer med sertifikat for bil, og besitter egen bil som begge/ alle med opphold da kan bruke til umiddelbar retur til hjemkommune om mistanke om sykdom fremkommer
  • Det forutsettes at slik transport fritas fra den generelle anmodningen om å avstå fra fritidsreiser
  • Hytteeier fraskriver seg rettighet til sykdomsoppfølging og transport fra hyttekommunen, annet enn for hendelser ved plutselig og uforutsette ulykker eller akutte situasjoner som ikke er infeksjonsrelatert, og som hyttekommunene uansett har etablert beredskap for med fritidsboliger inkludert
  • Det er forbudt å bruke fritidseiendom som karantenestasjon eller sykdomsopphold.
  • Eventuelle restriksjoner gitt av hyttekommunen for sosial kontakt, geografiske bevegelser og innkjøp i lokale butikker skal respekteres

Vis tillit

Norges Hytteforbund mener at den pågående dugnaden her til lands er avhengig av at hver enkelt får tillit til å opptre rasjonelt og samvittighetsfullt i henhold til myndighetenes anvisninger. 
 
«Denne tilliten bør også kunne gjelde for våre hyttefolk, de forvalter hyttelivet – det kanskje mest typiske i norsk kultur. Vi mener at hyttefolket er slik tillit verdig. Ved at hyttelivet nå kan underlegges en skriftlig forpliktelse fra hver hytteeier, anser Norges Hytteforbund at den enkelte hyttekommune vil kunne leve med at hyttefolket på en kontrollert måte, og på klare betingelser fra angjeldende kommune, kan få vende tilbake.»