Med elvebåt kommer du inn i hjertet av nasjonalparken, og med fossedrønnet fra Mollis i bakgrunnen kan du nyte nistepakke og sterk bålkaffe, slik den skal være her i villmarka.
IMG_8572[1]
Nasjonalparken strekker seg østover mot Finnmarksvidda.

Grenser til Finland

Reisa nasjonalpark ligger i den mektige Reisadalen med fosser og gjuv. Parken omfatter øvre del av Reisaelva og ligger langs grensa til Finland. Nasjonalparken strekker seg østover mot Finnmarksvidda. Reisa nasjonalpark ble opprettet i 1986 for å «bevare et vakkert og tilnærmet urørt fjell- og dalområde med dets plante- og dyreliv og geologiske forekomster» og den dekker et område på 806 km². Området har et av Norges aller rikeste arktiske planteliv.
IMG_8706
Fossen Mollis på 269 meter er størst med et fritt fall på 140 meter

Fosser

Nasjonalparken ligger i kommunen Nordreisa og grenser mot vest opp til det 80 km² store Ráisduottarháldi landskapsvernområde. Dette landskapsvernområdet strekker seg langs den aller nordligste grensen mot Finlands «arm» i nordvest, og omfatter fjellmassivet Raisduottarhaidi .

Reisaelva har skåret seg ned i fjellvidda gjennom den lange og mektige Reisadalen. Her er det store fosser, hvorav fossen Mollis på 269 meter er størst med et fritt fall på 140 meter. Imofossen noen kilometer ovenfor Nedrefoss fører to elver som møtes i et trangt gjel med en stor mengde jettegryter. En av disse er mer enn 10 meter dyp, og ved gjelet går det også en buet granittbue, enestående i Norge. Reisadalen kan minne om Altadalen, og er et virkelig storslått naturområde.
IMG_8664
Storslått naturopplevelse.

Canyon

Nord for Imo er fjellet bratt og skaper et mektig canyon. Det er mange geologiske avsetninger med fine lagdelinger i fjellene, med grunnfjell nederst, deretter et sand- og leirsteinslag på 200 meter, og dekkbergarter over dette. Nærmere utspringet mot Finland vider landskapet seg ut med mye hei- og myrlandskap.