Foto: svenskatorp.se

Over tolv tusen eiere av hytter i Sverige er organisert i Norske Torpare, som står bak søksmålet. Saken handler som kjent om torpeiernes rett til på kunne overnatte på hyttene sine i Sverige. Slik reiserestriksjonene nå praktiseres kan de dra på dagstur og se etter eiendommen, men vil måtte returnere før «natten faller på».

Oslo tingrett sa seg enig i at reglene om innreisekarantene er et inngrep i saksøkernes bevegelsesfrihet og retten de har til respekt for hjem og familieliv. Domstolen konkluderte derfor med at vilkårene for karanteneplikt er ugyldige.

Når lagmannsretten starter sin behandling av ankesaken i dag, vil både helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog være blant vitnene som er innkalt.