Foto: Novasol

Sortert på overnattingstype utgjør hytteutleie nå syv prosent av totalt antall gjestedøgn her i landet, ifølge tallene fra Innovasjon Norge. Pia Buen i Novasol mener andelen kan øke ytterligere.

– Trenden i Europa er at denne ferieformen vokser, og vi har potensial til å lede an. Norge har et stort antall hytter, mange av dem brukes relativt lite og beliggenheten gir gjerne gode muligheter for naturbruk og friluftsliv. Slik sett kan hytteturismen bli en vekstmotor for turistnæringen de kommende årene.

God ekstrainntekt

Buen tror at enda flere eiere vil begynne å bruke egen hytte som inntektskilde de kommende årene.

– Utleie kan gi gode ekstrainntekter for den enkelte, samtidig som det kan utvide turistsesongen i tettsteder og lokalsamfunn. Selv om hytteturistene bruker noe mindre penger under oppholdet enn gjennomsnittsturisten, er det viktig å se potensialet i dette. Jo mer som er åpent og tilgjengelig, desto høyere blir gjestenes forbruk.

Størst vekst i Norge

Novasol er Europas største utleier av ferieboliger. I Norge består porteføljen av nærmere 1700 hytter, som besøkes av 50000 turister årlig.

– Turistnæringen utgjør nå 4,2 prosent av BNP. Sammenlignet med våre naboland fikk Norge størst prosentvis vekst i antall utenlandske gjestedøgn i fjor, og døgnforbruket per utenlandsk turist økte til 2240 kroner, ifølge tall fra Innovasjon Norge. Men turistenes jakt på flott natur og unike opplevelser kan løfte oss enda mye høyere, sier Buen.

Hun mener det er viktig at lokalsamfunn og regioner sørger for å etablere et godt, helhetlig vertskap, og legger til rette for at attraksjoner og servicetilbud er tilgjengelige så helårlig som mulig.

Høye forventninger

Verdens turismeorganisasjon, UNWTO, forventer at global turisme vil øke med drøyt tre prosent årlig frem mot 2030. Men turistene har høye forventninger, og disse må innfris for å ta del i veksten, ifølge Line Endresen Normann, direktør Virke Reise Norge og kultur.

– Stadig flere nøyer seg ikke med å komme for å se på fjorder og fjell. De vil ut å padle eller klatre, og kombinere dette med lokalmat, kultur og interessante severdigheter, sier Endresen Normann.

Brøyting, rassikring, skilting

Hvis sesongene kan utvides, vil også flere mindre reiselivsbedrifter kunne leve gjennom hele året, og tilby flere arbeidsplasser, mener hun.

– I et slikt perspektiv er også infrastrukturen avgjørende. Vi trenger veier, brøyting, rassikring og skilting, og ikke minst en god koordinering av kollektivtransport som ferge- og bussforbindelser. Samferdsel er en viktig suksessfaktor for reiselivet.