Hytteforbundet (NHF) har sjekket samtlige salg fra de tre første måneder i 2022 og funnet flere og åpenbare feil. Alle feil går i hytteeiernes disfavør. NHF anbefaler at man benytter seg av klageadgangen innen fristen 20. april.

Forskjellsbehandling

Det synes klart at kommunen også forskjellsbehandler hytteeierne, mener hytteforbundet etter gjennomgangen, som for en stor del er basert på takstgrunnlaget man har mottatt fra medlemmer. 

Hytteforbundet har opplevd det vanskelig å få innsyn i beregningsgrunnlaget fordi Fredrikstad, i likhet med andre kommuner, ikke overholder sin plikt til arkivering. 

Kan miste klageadgangen

Hytteforbundet anbefaler altså alle hytteeierne i kommunen å sende inn klage på eiendomsskatten som Fredrikstad kommune har utskrevet for 2022. I den forbindelse har NHF utarbeidet et forslag til klage som er sendt til samtlige medlemmer med hytte i kommunen. Ved å ikke fremme en klage frasier hytteeier seg retten til å forfølge klagen videre overfor politiske myndigheter, statlige etater, Sivilombudet og/eller domstolene, påminner NHF.