Et slikt dynamisk prissystem kommer til å bli like lite omfavnet av forbrukerne som enhver annen kostnadsøkning. Men salgs- og markedssjef Torfinn Schiefloe i Sikom mener det nå bare er snakk om tid før det skjer. Selskapet hans har i årenes løp har levert noe sånt som 85.000 installasjoner og enheter av typen ring-hytta-varm. På Hyttemessen som åpner på Hellerudsletta 25. april viser viser han hvordan det nye strømstyringssystemet virker.
 

Automatisert styring av strømforbruket

«Rushtidsavgiften» er et begrep som brukes på merkostnaden forbrukerne vil bli nødt til å betale for topper i strømforbruket. Når en effekttariff slår inn, må det gjøres noe for å dempe effekttoppene og dermed kostnadene for forbrukerne, sier Schiefloe.
 
- Vi ser at det kommer til å bli et stort behov fort automatisk styring av strømforbruket både i hytter og bolighus, sier salgs- og markedssjefen. Som eksempler nevner han varmtvannsberedere og gulvvarme som har mye oppmagasinert energi og kan kobles ut i korte perioder for å redusere toppene og redusere utgiftene til forbrukeren.

Kutter eller demper strømtoppene

Dette handler om neste generasjon ring-hytta-varm-løsning, en smartere teknologi enn den vi har vært vant til. Sikom lanserte i fjor en plugg, en Eco Energy Controller, som kan kobles i sikringsskapet sammen med AMS-måleren og formidle sanntidsinformasjon fra strømmåleren til Sikoms «Living»-app.
 
- Data fra denne pluggen kan så overføres trådløst til et styringssystem som monteres i hytta. Dette tar styring på termostater, brytere og releer for å dempe toppbelastningene, forklarer Schiefloe.
 
Det nye styringssystemet er allerede i bruk flere steder, også i hytter. På Hyttemessen på Hellerudsletta 25.-28. april kommer nok «rushtidsavgiften» og forbrukernes muligheter for å dempe framtidige strømkostnader til å bli ett av de hete temaene.