Ja fra rådmannen

Rådmannen som gikk inn for å imøtekomme søknaden, pekte i følge Agderposten på flere grunner til å si ja til dispensasjonssøknaden. Hytteeieren skal ikke sprenge i fjellet. Byggene skal stå på trepåler og dermed skånes terreng og vegetasjon. 

Kan bli kø av søknader

Men rådmannen erkjenner at vedtaket kan føre til en kø av hytteeiere som vil gjøre det samme. I dag er det grovt sett slik at en hytte i Tvedestrand har ett anneks – en bu eller utedo. Nå gis det altså anledning til å sette opp to annekser.

Påler gjør det imidlertid mulig å gjøre utbygging mer tilpasset terrenget, med mindre belastning på naturen og i dette tilfellet en mindre synlig utbygging. Det var viktig for politikerne. 

Skjermbilde 2018-11-09 kl
Illustrasjon: Arkitekt Geirmund Barsnes

Et bygg er et bygg - uansett

Arkitekt Geirmund Barsnes sier til Agderposten at å utvide selve hytta, ville gjort utvidelsen mer synlig og ville vært et større inngrep. 

Han er ikke med på at dette er en måte å omgå byggeforbudet på. 

– Nei, et bygg er et bygg uansett om det står på påler eller ei. Men med massive murer ville anneksene blitt mye tydeligere i terrenget. Når de står på påler, setter de et veldig beskjedent fotavtrykk og kan fjernes uten spor, sier han. 

Usikker på om påler er en trend

Barsnes er ikke sikker på om pålehytter kan kalles en trend. De har i alle fall eksistert i 50 år sier han til avisa. Deseinere år har private hytter på påler kommet flere steder i Aust-Agder. Øysang i Risør var i 2005 det første store hytteområdet med pålehytter lokalt. I 2016 ble den første av tre «tretopphytter» klar for utleie i Gjerstad. 

Også et hotell i form av pålehytter er under planlegging på Hove camping i Arendal. De har alle til felles at fotavtrykkene er små, skriver Agderposten.