Norske hytter har blitt dobbelt så store i løpet av de siste 50 årene. Gjennomsnittlig størrelse på nye hytter som har blitt bygget de siste årene er over 100 kvadratmeter, ifølge SSB. 

Mindre areal, mindre fotavtrykk

I Kantar-undersøkelsen som var bestilt av Saltdalshytta, ble  respondentene spurt hvilken type hytte man ønsker seg, dersom hytta skal anskaffes innen fem år. 

55 % av de spurte svarte at en arealeffektiv hytte mellom 60 – 80 kvadratmeter ville være det primære valget. 21 % sa at de ønsker å kjøpe en enkel hytte uten innlagt strøm og vann.

Litt over halvparten av de spurte var dessuten opptatt av at hyttas avtrykk i naturen skulle være minst mulig.

Skjermbilde 2023-10-04 kl
Markeds -og kommunikasjonssjef i Saltdalshytta Monica Blom Thorsen

Energigjerrig

I samme undersøkelse oppga over 50 % at det var mer aktuelt med hyttekjøp dersom energibesparende reduserte driftskostnadene.

- Dette sier oss at hyttekundene har justert hyttedrømmen sin. Fokus på lavt energibruk, lave driftskostnader og ikke minst mer bærekraftige løsninger er noe kundene ønsker framover, sier markeds -og kommunikasjonssjef i Saltdalshytta Monica Blom Thorsen i en pressemelding.

Ifølge Thorsen er det ikke bare kundene som forventer nye løsninger fra hytteprodusentene.

- Det kommer nye krav også fra kommuner og sentrale myndigheter om at hyttebygging i mye større grad må skje på naturens premisser enn tidligere, sier Blom Thorsen.

Nå bygges Lillebror

Hun mener bransjen bør gjøre mer av det hyttebyggerne gjorde for flere tiår siden. Da ble hytter oftest bygd over bakken uten maskinelle naturinngrep og større skader i vegetasjon og fjellandskap.

Selv satser Saltdalshytta tungt på hytteserien «Lillebror». Marie (36) og Erland (49) fra Høvik er de første som har kjøpt en «off-grid»-variant av «Lillebror»-hytta. Den bygges i høst uten tilkobling til strøm- og vannnett.

- Det er helt klart at det økonomiske aspektet spilte inn her, med tanke på lave driftskostnader, og at man slipper tilkoblingsavgift ved å ikke koble seg på vann og strømnett, sier Marie om valget.

- Det at hytta kun er på 58 kvadratmeter i grunnflate, fører også til mindre areal å vedlikeholde og når hytta også kunne bygges på pillarer som ikke berører naturen i samme grad som ved tradisjonell fundamentering, så var det en enkel avgjørelse å velge denne hytta, forteller hun.

 

Kilde: Pressemelding fra Saltdalshytta.