- På et eller annet tidspunkt kan du ikke fortette så mye mer, mener hytteeier og friluftsentusiast Hilchen Sommerschild. Hennes barn er  fjerde generasjon på familiens hytte på Sjusjøen. Bare i løpet av de siste ti årene har det dukket opp over 800 nye hytter i Ringsaker kommune, mange av dem på Sjusjøen, skriver DN.

Fullstendig forandret

– Sjusjøen er fullstendig forandret de siste 10–20 årene. Noe utvikling er bra, men de færreste turfolk ønsker seg en ny by på fjellet, sier Sommerschild som er blant de mange som har protestert mot planene for 60 nye hytter i Lunkelia. Protestene har vært kraftige over lang tid nå. Ved påsketider i fjor ble det blant annet arrangert en stor demonstrasjon mot utbyggerne på Sjusjøen.

- Spiser av indrefileten

– Det som er spesielt med dette, er at de spiser en bit av fullstendig uberørt natur, av indrefileten som vi alle skal bruke. I tillegg har adkomsten vist seg å bli et gigantisk problem. Adkomst til et nytt hyttefelt oppå fjellet vil være lang og ødeleggende både for natur, sentralt løypenett og etablerte hytteområder, mener Sommerchild . Hun mener grunneierne er i ferd med å bygge ned det attraktive fjellområdet.

- De har drevet masse fortetting på Sjusjøen de siste ti årene, men på et eller annet tidspunkt kan du ikke fortette så mye mer, sier Sommerschild. 

Turistforeningen og Lillehammer protesterer

Den Norske Turistforening (DNT) og Ringsakers nabokommune, Lillehammer, har også engasjert seg i Lunkelia-saken. Ragnvald Jevne i DNT Lillehammer mener det er åpenbart at Lunkelia-utbygging vil hindre fri ferdsel og føre til at det ubebygde området vil krympe vesentlig.  Kommunestyret i Lillehammer har også vedtatt en innsigelse mot planene.

Grunneier Pihl AS er uenig i påstanden om at Ringsakerfjellet og Sjusjøen blir nedbygget.

- Vi mener absolutt denne utbyggingen er noe området tåler, sier administrerende direktør Per Fineid i Pihl AS til DN. Selskapet har søkt faglig bistand hos Østlandsforskning i forbindelse med reguleringen av området.