Initiativet kommer fra Miljøpartiet, som fikk hele kommunestyret med seg på å utrede ideen. Partiets representant, Jon Ingebretsen, ønsker spesielt at det skal legges til rette for at hytteeierne i Vrådal kan bli fastboende. De nyere hyttefeltene har samme tekniske infrastruktur som et boligfelt, og mange av hyttene har boligstandard, ifølge Ingebretsen. 

Flere er interessert

– Til nå har rundt 10-12 hytteeiere med hytter her meldt sin interesse for å kunne ta i bruk hyttene sine som permanente boliger, og dermed melde flytting til Kviteseid. Flere er i tenkeboksen. Det dreier seg om både barnefamilier og pensjonister, sier Miljøpartiets representant til Nationen. 

Vrådal er utpekt

De store hyttefeltene i Vrådal ligger sentrumsnært. Tilflyttere vil derfor ikke har lang vei til barnehage, butikk og bussholdeplasser. Arbeidsplasser kan det derimot være vanskeligere med.

- Noen kan kanskje ha hjemmekontor, andre kan kanskje få jobb i nabokommuner, sier han.

I denne omgang er det tale om en prøveperiode der hytteeierne gis en treårig dispensasjon fra regelen som fastslår at hytter ikke kan brukes som fast bopel.