Her går kommunen offensivt til verks og inviterer hytteeierne til informasjonsmøte – simpelthen for å lokke dem til å bosette seg på hytta. Slett ikke alle de 1600 hyttene i kommunen passer for permanent tilflytting. Men noen gjør. Blant dem næringssjef Marie Bohman Låte mener er klar for denne type bosetting er hytter i Digeråsen.

Økt interesse

Studenter og forsvarsansatte har lenge vært en målgruppe når kommunen har jobbet med å rekruttere flere fastboende. Nå merker kommunen voksende interesse fra hyttefolk, forteller næringssjefen til Østlendingen.

Dem skal kommunen altså henvende seg direkte til – blant annet gjennom informasjonsmøtet 10. Juli.

Snø og gjestfrihet

– Vi går bredt ut for å legge til rette for tilflytting. Men hver enkelt hytteeier må søke og bli behandlet individuelt, sier Låte til avisa. Kommunen baserer seg blant annet på Trysils erfaringer med å få hytteeiere til å bli fastboende.

Tidlig snø, stabile løypeforhold og hytteutvikling er blant fortrinnene Åmot markedsfører, i tillegg til at kommunen oppfattes å være gjestfri og imøtekommende.