Hadde hytteeierne hatt lov til å gjerde inn eiendommene, ville problemet vært løst. Men Øyer kommune står steilt på forbudet mot inngjerding. Dermed  vedvarer konflikten med mange hytteeiere i Hafjell. 

I brevet, som er gjengitt i Ringsaker Blad, skriver hytteeier Amund Tangen at hunden er blitt angrepet to ganger av sau mens den har stått i bånd utenfor hytta

Ikke akseptabelt

Sauen har også gjort mye hærverk på planter og eiendeler.

Selv opplever hytteeieren at han hver natt gjennom hele ferien ble vekket av sauer med bjelle som står og sleiker på hytteveggen hele natta.

«Dette er på ingen måte akseptabelt» framholder Tangen. Han lurer på hvilke rettigheter han som hytteeier har for å oprettholde ro og orden på egen eiendom. 

Kommunen later imidlertid til å ville ta seg god tid med å gi et svar på henvendelsen.

Latterliggjøres

Flere andre instanser - beitelag, fjellstyre, statsskog og en sauebonde - mener ifølge RB at gjerde må være en kurant sak. 

Styreleder i Lunnstaden Vel i Hafjell, Jack Bråthen, gir overfor lokalavisa uttrykk for at hytteeiere blir utsatt for nedlatende holdninger, latterliggjøring og harsellering når gjerdespørsmålet reises. 

Bråthen mener kommunen har lagt seg på en hyttefiendtlig linje.

- Du får ikke lyst til å legge igjen penger i lokalsamfunnet, for det føles som det er en kommune som ikke vil ha deg der, uttaler Bråthen.