Hytteeier John Ravlo har montert et solcelleanlegg integrert i hyttetaket sitt i Hafjell. Anlegget dekker angivelig drøyt ti prosent av hyttetaket. Ravlos plan var å lage strøm til eget forbruk. Tabben var at han ikke hadde kontaktet kommunen først.

Dispensasjonssøknaden ble avslått og administrasjonen i Øyer har slått fast at det ikke blir aktuelt med slike tiltak på hyttetakene i kommunen. 

- Denne saken rammer i praksis alle som ønsker en slik energieffektiv løsning på hyttene sine. Så jeg har allerede påklaget vedtaket og anmodet kommunen om å bringe denne saken til politisk behandling, sier Ravlo til GD. 

Han er opprørt over at kommunen setter en stopper for energieffektive løsninger. Saken er av såvidt stor prinsipiell betydning at han regner med at den havner på Statsforvalterens bord.

Kommuneadministrasjonens begrunnelse er kanskje det mest interessante i saken. Man er nemlig kommet til at solcellepaneler har samme funksjon som torvtak, tretak, takstein osv. 

«Kommunen er (..) av den oppfatning at integrerte solcelleanlegg som monteres på et tak ansees som en del av taktekkingsmaterialet og vil dermed klart stride mot hensyn bak bestemmelsen om estetikk og bidra til å bryte med det naturlandskapet og byggeskikken på fjellet som kommunen har regulert gjennom den vedtatte reguleringsplanen», heter det i begrunnelsen som er gjengitt i GD.

 

Dermed ser det ut til at det kan ta tid før hytteeiere i Øyer eventuelt kan produsere strøm til eget og samfunnets beste.