(Foto privat)

– Det er kjedelig. Vi er de eneste som har hytte der inne, så det er ikke fare for noe stortrafikk, sier Øivind Skaunfelt til NRK Sørlandet. Hytta ligger seks-sju timers fottur fra bilvei. Var det snakk om frakt av proviant eller materialer, ville Skaunfelt etter alt å dømme fått ja til helikopterfrakt.

Øyvind 2[1]
Øivind Skaunfelt (86) har ikke bein til å gå seks timer i fjellet og ønsker at et helikopter flyr ham inn til hytta for siste gang. Men myndighetene sier nei. Foto privat.

Har anledning til å gi løyve

Landing av helikopter i det vernede området er i utgangspunktet forbudt, men forvaltningsplanen åpner for at persontransport kan gis i «helt spesielle tilfeller». Men hytteeierens ønske om en siste hyttetur er altså ikke grunn god nok.

– Løyvene vi gir ut er i hovedsak forbeholdt transport av proviant, utstyr og materialer. Persontransport har vi lenge hatt en veldig restriktiv holdning til, sier verneområdeforvalter Jørn Haug til NRK.

Skjønner ikke logikken

Svigersønn Thomas Gleditsch skjønner ikke logikken i at hytta ikke kan bli brukt av han som i sin tid bygde hytta og har sterke bånd til stedet.

– Vi får bruke helikopter til å frakte inn materialer og redskaper, men ikke for å frakte inn det viktigste, nemlig folkene som ikke klarer å gå inn selv, sier Gleditsch som sammen med ektefellen og Skaunfelts datter, Inger, har klaget saken inn for Miljødirektoratet.

Verneområdestyret har forøvrig fått innvilget fire helikopterlandinger med utstyr til å vedlikeholde og fikse hytta. Men noen persontransport blir ikke akseptert.