I et tenkt scenario der husstandsinntekten blir halvert på grunn av arbeidsløshet, sykdom eller skilsmisse, svarer nesten 8 av 10 at de likevel ikke ville vurdert å selge (76 %).

- Dette understreker hvor viktig hytta er for oss nordmenn, sier Hyttelivs redaktør Mette Karlsrud Stene-Johansen.

- I vår daglige kontakt med lesere ser vi igjen og igjen hvor høyt de setter hytta, og opplevelsene de har der. Familiesamvær, og følelsen av å ha et eget fristed, er nok noe av det som gjør kjærligheten til hytta ekstra sterk, forteller redaktøren.

Hytte - Hyttelivs redaktør
Redaktør i Hytteliv, Mette Karlsrud Stene-Johansen. Foto: Caroline Roka

Liten forskjell stor-liten

Undersøkelsen viser at det er en liten forskjell mellom de med stor og liten hytte.

- De med hytte under 50 kvm er noe mer oppsatt på å beholde hytta enn de med større hytter.

- Det er et tydelig skille i forhold til inntekt. Blant de med husstandsinntekt på over 500.000 kroner er det klart større intensjon om å beholde hytta enn blant de med lavere inntekt.

- Det er også interessant at det er geografiske forskjeller. Personer i Midt-Norge (Trøndelag) er klart mest oppsatt på å beholde hytta tross nedgangstider. (89% angir det som ikke sannsynlig å selge for å kompensere for inntektstapet).

Kilde: Egmont Hytteliv. Artikkelen ble første gang publisert i 2015.