I følge lokalavisa Opdalingen har Oppdal kommune og grunneier Terje Storli inngått en ny avtale om preparering av skiløyper. Avtalen for 2020 innebærer at kommunen nå kan kjøre skispor over Storlis eiendommer.

- Kjempepositivt

– Dette er kjempepositivt for alle som har lyst til å gå på ski eller har hytte i Oppdal, sier enhetsleder for plan og forvaltning i Oppdal kommune, Ane Hoel, til Opdalingen. Det er spesielt søppelhåndteringen og håndhevingen av båndtvang som kommunen har forpliktet seg til å håndtere på en bedre måte.

Del av stamløypenettet

Skiløypene rundt Raudhovden og ved Langtjønna som nå vil bli kjørt igjen, er en del av stamløypenettet der Oppdal kommune har ansvaret for å legge skispor. Hoel forteller til avisa at kommunen også er i dialog med 2–3 andre grunneiere som har sagt opp avtalene om skiløyper. Disse grunneierne er ikke blant de i Gjevilvassdalen. Den saken ligger i rettsapparatet.

 

Uklarhet rundt Skienern

Skienern skulle i utgangspunktet gå over eiendommen til Storli. Men da grunneieren sa opp avtalen, valgte Skienern å avlyse hele turrennet. Arrangøren har ikke tatt stilling til om rennet skal settes opp igjen - i lys av den nye avtalen med grunneieren.