Av Leif Magne Flemmen post@hytteavisen.no

Forslaget til ny Tomtefestelov har fått Tomtefesterforbundet på barrikadene. I dag sender forbundet et åpent brev til justisminister Knut Storberget, som man føler har forrådt tomtefesterne.

Les Tomtefesterforbundets brev her

- Den nye lovendringen som Regjeringen nå kjører gjennom vil føre til flere skitne triks og overgrep. Loven er urettferdig og dårlig. Går loven igjennom vil grunneier tjene på å presse opp leien, og tvinge folk til å selge. Det vet vi foregår ved at man skaper ubehag for tomtefesteren. Jurister betrakter lovendringen som en politisk maktdemonstrasjon. Lovendringen etterlater ubesvarte spørsmål, vil føre til tvister og således påføre festerne mye utgifter til advokathjelp og rettssaker i tiden som kommer, uttaler advokat Eivind Bjøralt i Advokatfirmaet Thallaug på Lillehammer i pressemeldingen.

Utsikt fra hytta?
Mange festeavtaler ble laget med utgangspunkt i et godt forhold mellom fester og grunneier, og kontraktene er ofte lite detaljert. Et godt eksempel er passus om utsikt. Hvis en avtale sier at grunneier skal sørge for utsikt har hytteeiere opplevd at han ikke feller trær, men plutselig sier at utsikten er til trærne som sådan, men under hånden antyder at han vil gjøre det i bytte mot økt festeavgift, skriver Tomtefesterforbundet.
 
- Vi så det forrige gang loven blottla oss for grådige grunneiere. Det var ingen pardon, groteske priser og flere måtte forlate hus og hytte, framholder Tomtefesterforbundet.
 
Kunster og knep
Taktikken er klar, med knep og krenkende utspill plager man tomtefestere til å knele, og så legges det fram et forslag om økte festavgifter, heter det i pressemeldingen. Tomtefesterforbundet mener det kan bli en stygg sommer for mange.
 
- Vær klar over at man har hevd på en rekke ting, som grunneier ikke kan avfeie. Mens dette pågår må vi se fram til høsten. Da er det valg, og vi samtaler med flere partier. I et åpent brev til Knut Storberget legges det ikke skjul på at han har sviktet Tomtefesterforbundet. Han lovet å hjelpe oss, men er søkk vekk, skriver Tomtefesterforbundet i pressemeldingen.