Illustrasjonsbildet er hentet fra Finn og viser ei hytte på Gålå med en prisantydning på 2.500.000 kroner.

Men la oss først kikke på ett av leserbrevene i GD, fra Thor Larsen, som har hytte på Gålå med normal norsk standard, og enebolig på Skedsmokorset.

Han sammenligner fritidsboligen sin med fritidsboligen og opplyser at hytta er på 120 kvadratmeter, mens huset er på 300, med en 40 kvadratmeter stor garasje.

Og beliggenheten skulle heller ikke gå i Skedsmos disfavør, attraktivt beliggende ikke så langt unna hverken hovedstaden eller Norges største flyplass.

Halv verdi, likt skattegrunnlag

La oss først kikke på takseringen:

Ifølge Sør-Fron kommune er salgstaksten på hytta 3.141.000 kroner, med et bunnfradrag på 200.000, noe som gir et skattegrunnlag på 2.941.000 kroner.

Skedsmo har et noe annet utgangspunkt og starter med en salgspris på 5.808.000 kroner, altså nesten det dobbelte av hva hytta er verd.

Så opererer hjemkommunen med noe som kalles en forsiktighetsmargin på 20 prosent, så når både denne og bunnfradraget på 1.800.000 er trukket fra, ender skattegrunnlaget på 2.846.400 kroner, altså litt under skattegrunnlaget på hytta.

Tredobbel skatt

Skedsmo har en skattepromille på 2. Dermed blir skatten for 2019 5.692 kroner.

Sør-Fron, derimot opererer med 5,9 promille, så dermed blir den varslede skatten 17.351 kroner, dersom kommunen ikke gjør om på vedtaket sitt.

Med andre ord, hyttas halve verdi skattlegges tre ganger så mye, sammenlignet med huset.

Utjevnes noe av de kommunale avgiftene

Totalt sett, med kommunale avgifter, må Larsen betale 26.662 til Sør-Fron, som han føler seg flådd av. Og til Skedsmo, som krever drøyt tre tusen mer enn Sør-Fron for de kommunale tjenestene, blir det 18.189.

Blir trolig redusert

I samme avis leser vi at kommunen trolig vil snu. Ordføreren forklarer at kommunestyrevedtaket i desember, der hverken promillesatsen eller bunnfradraget ble redusert, ble gjort før arbeidet med retaksering var avsluttet. Dermed går kommunen med elleve millioner i pluss, noe som han innrømmer at blir feil.

Kommunestyret vil ta opp saken i neste måned, og det antas at beløpene vil bli justert for årets to siste terminer.

Fem ganger høyere

Som nevnt innledningsvis koker det i flere leserbrevspalter rundt om i landet, og i Trollheimsporten påpeker en leser urimeligheten i at han betaler fem tusen kroner i eiendomsskatt både i Rindal og i Trondheim, til tross for at helårsboligen hans er verd fem ganger mer enn hytta.