Tilstrekkelig høy grunnmur er viktig. Hvis vi passer på å slå helt inntil veggen, er muligheten for skade sterkt redusert. At det er mindre mulighet for at regnvannet spruter opp igjen innunder kledningsbordene, virker også positivt.

Dessverre synes det som at det er blitt en trend med svært lave grunnmurer på nye hus og hytter. Grunnen er selvfølgelig at det er noen kroner å spare under byggingen. Men det kan koste dyrt i lengden.

Grus er bra

Å gruse de siste centimetrene nærmest grunnmuren er absolutt noe å tenke på, i alle fall hvis du ikke er helt sikker på om du klarer å få holdt vegetasjonen unna. Men som du ser av bildet vårt - hvis jobben ikke er skikkelig gjort, kan det dukke opp løvetann og annet grønt. Men da er det et stort pluss at det ikke skal så mye til både å få plantene unna og å gruse området på nytt.

Planter vokser i bredden

Alt treverk trenger å tørke opp, ikke bare det som er nærmest bakken. Det er det viktig å tenke på når du planter busker og trær.

Når du tar den lille rotklumpen ut av blomsterpotta, er det fort gjort å plante for tett inntil veggen. Tenk noen år fram i tid. Da vil kanskje greinene klenge seg helt inntil veggen.

Les om hvorfor du må være ekstra nøye med å male endeveden.