Står du uten peis eller vedovn, eller ikke er helt fornøyd med den du har, finnes det mange muligheter for peiskos, om du så foretrekker en nett, klassisk vedovn med utsmykninger, en moderne vedovn med store glassflater eller en større, åpen og klassisk peis. Ønsker du ikke å forholde deg til ved og selve fyringen, finnes det også gode alternativer. 

 

Peis til alle og enhver

Fra gammelt av var peis og vedovner en nødvendighet for å holde hus og hytte varme så vel som for oppvarming av vann og mat. Og selv om det nå finnes mer moderne og praktiske alternative varmekilder, blir mang en hytte fortsatt oppvarmet av kun vedovn eller peis. Samtidig er det mange som setter stadig høyere krav til komforten på hytta og velger å installere en varmepumpe eller investere i gulvvarme. 

Om hytta mangler ildsted, eller du ønsker deg ett nytt et, husk at etablering av ildsted ikke i seg selv er søknadspliktig, men oppføring av skorstein eller endring i bærende konstruksjon er søknadspliktig

 

Hvilket ildsted passer hytta best?

Hva slags behov peisen skal dekke, setter føringer for hva slags peis du bør anskaffe. Er hovedfunksjonen oppvarming, og peisen eller ovnen skal fungere som eneste varmekilde, er det viktig med en vedovn eller peisinnsats med høy kapasitet. En åpen peis er kanskje mer staselig, men vil være dårligere på å varme opp hytta. Skaff en større vedovn eller peisinnsats som produserer mye varme og plasser den sentralt. 

Er det den estetiske funksjonen som gjelder, og varmebehovet er begrenset, er derimot en åpen peis ypperlig. For mange er en stor, åpen peis selve symbolet på peiskos. Er det ikke så viktig at den forsyner hytta med varme, er det heller ikke et problem at den ikke er det mest effektive ildstedet. Det skal dog merkes at du får bedre inneklima om du installerer en peisinnsats - det vil si dører til ildstedet som du kan åpne og lukke etter ønske og behov. Blant ildsteder er det den åpne peisen som forurenser mest. Luftpartikler og svevestøv lekker ut og skaper dårlig luft inne og ute. En mindre vedovn er også et godt alternativ om man kun vil et koselig varmesupplement.

Synes du vedfyring er litt styr?

Dersom vedfyring er lite viktig for deg, eller til og med noe du ønsker å slippe, er gasspeisen en god ide. Dersom hytta mangler pipe, er også gasspeis et enkelt alternativ som ikke krever bygging av pipe og skorstein - du trenger kun et avtrekksrør. Fordelen med en gasspeis er at du enkelt kan regulere varmeproduksjonen, og gasspeisen kan dermed fungere i ren estetisk forstand eller bidra med god varme også.

De siste alternativene er bio- og elektrisk peis. Disse er ikke de mest vanlige i hyttenorge, men er enkle, rimelige alternativer for de som ønsker stemningen, men ikke er så opptatt av varme eller klassisk peiskos. En biopeis fungerer ved at du fyller på brensel og behøver hverken pipe eller avtrekksrør. Den produserer imidlertid minimalt med varme. En elektrisk peis byr kun på en illusjon av flammer, men er veldig enkel å installere og bruke - du plugger den ganske enkelt i en stikkontankt.

 

 

Hva er en rentbrennende ovn?

En eldre vedovn vil gjøre en dårligere jobb med å varme hele hytta enn en moderne vedovn. Moderne vedovner er såkalte “rentbrennende vedovner”, noe som gjelder alle vedovner og peisinnsatser solgt etter 1998. 1998 kom det nemlig nye krav for vedovner for å begrense utslipp og øke effekten. Vedovner og peisinnsater etter 1998 er langt mer effektive og begrenser luftforurensning. Nedre delen av ovnen isolert, noe som fører til en høyere forbrenningstemperatur. Tilførsel av sekundær luft, som har blitt varmet opp inne i en kanal i ovnen eller peisinnsatsen, gjør at ubrente gasser forbrennes.