Avisa Dølen skriver at det statlige organet slår fast at dette ikke er tillatt etter plan- og bygningsloven, etter at kommunen har bedt om en vurdering i forbindelse med at det skal lages en ny kommuneplan.

Gjelder portaler også

Siden regelen er kjent ugyldig, er det nå fritt fram å reise flaggstenger. Det samme gjelder portaler, som kommunen, i strid med reglene, også har hatt forbud imot.

Ulogisk?

For kort tid tilbake fikk Hol kommune støtte fra Fylkesmannen i Buskerud i en flaggstangstrid med en hytteeier på Geilo. Hytteeieren tapte saken da den kom opp i tingretten. Saken er anket.