Dette er den klare anbefalingen fra Eiendomsmegler Vera Adolfsen (36) i DNB Eiendom i Hamar.

Kan skille flere tusen kroner

- Det kan skille flere tusen kroner i årlig skatt fra hyttekommune til hyttekommune, sier eiendomsmegler Adolfsen til HA. Kristin Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund er av samme mening.

- Denne lille øvelsen kan spare deg for flere tusen kroner i årlige utgifter, sier Gyldenskog. Rundt 250 av landets kommuner har innført eiendomsskatt, og den er et vedvarende stridstema i kommuner landet rundt. ”Urettferdig” og ”diskriminerende” er karakteristikker som går igjen. 

Gyldenskog
- Forståelig at hytteeierne reagerer på denne melkingen, sier Gyldenskog i Huseiernes Landsforbund.

Mange får lite igjen

Ikke nok med det: Norges Hytteforbund har dokumentert at flere kommuners skattlegging av hytteeierne er direkte ulovlig.

Huseiernes Landsforbund synes ikke det er rart at hytteeiere er fortørnet over urimelighetene som framkommer i praktiseringen av eiendomsskatten.

- Mange hytteeiere får lite igjen av eiendomsskatten de betaler og har heller ingen innflytelse på kommunenes bruk av skattepengene. Det er forståelig at hytteeierne reagerer på denne melkingen, sier Gyldenskog. 

Effektiv protest

Å kjøpe hytte i en kommune som ikke har ”hytteskatt”, mener hun kan være en effektiv måte å protestere på.

- Hvis alle hyttekjøpere velger å anskaffe hytte i kommuner som ikke har eiendomsskatt på fritidsboliger, kan det over tid føre til at flere kommuner vil avskaffe den, tror Gyldenskog.

Øremerking en vei å gå

Huseiernes Landsforbund mener forutsetningen for å kreve eiendomsskatt fra hytteeiere må være at en del av skatteinntektene øremerkes til tiltak som både helårs- og deltidsinnbyggere har glede av. Noen kommuner viser allerede vei på dette området. Hol er en kommune Gyldenskog trekker fram.

- Hol kommune har nesten dobbelt så mange hytter som boliger. Størsteparten av kommunens inntekter fra eiendomsskatten kommer fra hytteeiere - først og fremst på Geilo. 40 prosent av inntektene fra eiendomsskatten i kommunen er øremerket til utvikling av stier og skiløyper, tiltak som både helårs- og deltidsinnbyggere har glede av. 

Tre mill kr på løyper

Øystre-Slidre i Oppland har også eiendomsskatt på hytter, og bruker tre millioner kroner i året på skiløyper.

- Slik bruk av skattemidler er til glede for både hytteeiere og fastboende, sier Gyldenskog. 

Dette bør du sjekke

Eiendomsmegler Adolfsen har dette rådet til hyttekjøpere:

- Sjekk nettet, forhør deg med noen erfarne hyttemeglere i området du titter, eller ta direkte kontakt med kommunen.  Spør om hvor mye du må beregne og betale hvert år ut fra et par gitte eksempler. Du bør også undersøke hva skatten gir tilbake til deg som hytteeier i området, sier Adolfsen.