Foto: Tønsberg kommune

– Vanligvis utgjør turister så mye som tre fjerdedeler av pasientene som kommer inn her i påsken. Slik kan det ikke bli denne gangen. Hvis ikke hyttefolket tar dette på alvor, er jeg redd for at det kan bli uforsvarlig, rett og slett, sier Jassal til TB. Legevakta har hatt en økning av henvendelser fra hyttefolk den siste tida.

Frykter påska

Avdelingsoverlegen liker trenden dårlig. Folk må være seg sitt ansvar bevisst, og da kan det ikke hope seg opp med hyttefolk på denne måten, sier han. Han og hans kolleger frykter tiltandene som kan oppstå gjennom påskeuka dersom folk ikke tar seg sammen og innretter seg etter de råd som er gitt.
 
Det er allerede et voldsomt press på legevakta på grunn av korona-pandemien, bekrefter han. Smittevern tar tid. 

Folk kommer uanmeldt

Et annet problem er at folk også møter opp uanmeldt på legevakta. Dette tyder på at mange ikke har tatt inn over seg de gjentatte beskjedene om at folk av smittehensyn ikke må møte uten etter avtale.
 
– Befolkningen MÅ ringe legevakta først og ikke bare dukke opp på døra. Det skaper stor fare for smitte mellom pasientene, dersom de bare dukker opp uanmeldt, sier han til TB.