I det hele tatt vil kommunalminister Nikolai Astrup (H) at det skal bli lettere å bruke, vedlikeholde og modernisere eksisterende bygg. Reglene blir enklere.

– Enklere regler kan gjøre at vi får brukt byggene våre på en bedre måte. Det kan for eksempel bli enklere å bruke en hytte til bolig, eller å ta i bruk et tomt lokale til noe nytt og dermed skape mer liv i et bysentrum, sier Astrup i en pressemelding.

Regjeringen la fredag fram et forslag om enklere regler ved endring på boliger og bygg. De vil rydde opp i bestemmelser som mange opplever som kompliserte. Kommunene skal nå få større armslag til å gi unntak fra tekniske krav, bare sikkerheten er godt ivaretatt.

– Kommunene bruker store ressurser på byggesaker, og vi vet at reglene tolkes ulikt. Klarere og enklere regler vil forhåpentligvis føre til raskere og mer forutsigbar byggesaksbehandling. Dette vil komme både eiere, næringen og kommunene til gode, sier Astrup.

Lovforslaget inneholder også regler som skal hindre at bygg er farlige for omgivelsene, for eksempel etter naturskader, ulykker eller manglende vedlikehold.