- Vi ser det på hyttemesser og opplever det på responsen. Vi er inne i en positiv trend som overgår alle tidligere år, sier markeds- og bedriftsutvikler Karianne Borchgrevink i Valdres Næringshage til Oppland Arbeiderblad. Valdres står alene for over halvparten av alle nye hytter som ble bygd i Oppland i 2017.

IMG_5204
- Vi er inne i en positiv trend som overgår alle tidligere år, sier markeds- og bedriftsutvikler Karianne Borchgrevink i Valdres Næringshage.

Vil du ha hytte i Valdres, må du bygge.

I Valdres kommer ikke så mange hytter til salgs. Den som ønsker seg hytte på de kanter,  må i stor grad belage seg på å bygge ny, forteller Borchgrevink til OA. Men regionen har mange ferdig regulerte hyttefelt. Aktiviteten er stor blant annet på Vaset, Beitostølen og i Aurdalsåsen. Imidlertid er mange av de nye prosjektene leiligheter og blir derfor ikke med i statistikken til Valdres Næringshage

Hytter viktige for Valdres

De siste tallene viser at Valdres har 18.110 hytter, mens folketallet er 17.705. Etnedal har for eksempel nesten dobbelt så mange hytter som innbyggere - 1326 innbyggere og 2386 hytter.

- Dette forteller mye om hvor viktig hyttene er for Valdres, sier Borchgrevink til avisa.

Oppland har i mange år vært landets største hyttefylke. 60.000 eller 12 prosent av nasjonens samlede antall fritidsboliger ligger i Oppland. Oppland var også fylket hvor det ble bygget flest fritidsboliger i fjor - 1.200 nye hytter.