Av Cathrine Sæther Byggstart.no

I 2021 ble det gitt igangsettingstillatelser til hele 8 762 fritidsboliger, ifølge tall fra SSB. En igangsettingstillatelse betyr at et byggeprosjekt fikk godkjenning av kommunen og kunne starte arbeidet- Det betyr ikke at prosjektet ble ferdigstilt i 2021, heller ikke en gang at det ble påbegynt. Av disse 8 762 igangsettingstillatelsene ble 1 901 gitt til hyttetilbygg- og påbygg, det vil si utvidelser av hytta.

Mange nordmenn oppdaget eller gjenoppdaget gleden over hyttelivet under pandemien. Hytter gikk unna som varmt hvetebrød. Nå ser det ut som om markedet er i ferd mer å roe seg. Kanskje er tida inne for å vurdere oppgraderinger?

Hvordan går du fram? Hva bør du huske på og tenke over?

Tilbygg eller påbygg?

Når du skal utvide hytta har du hovedsakelig to muligheter: Utvidelse i bredden som kalles et tilbygg, eller bygge i høyden, noe som kalles et påbygg. Det er også mulig å utvide nedover, et underbygg, men dette er mer uvanlig. 

Hvordan du burde utvide hytta avhenger av en rekke faktorer - hva slags muligheter har du har på tomta, reguleringsplan og eksisterende byggverk, samt hva du ønsker du deg. Vil du ha en høyere hytte, og dermed bedre utsikt, eller vil du holde alt på ett plan og heller øke grunnflata? Kort oppsummert - du må finne ut både hva du kan bygge og hva du vil bygge. 

Tilbygg er i mange tilfeller et enklere prosjekt enn påbygg. Påbygg krever at du river taket og bygger en helt ny etasje. Eksisterende konstruksjon må kunne bære denne etasjen og må potensielt forsterkes. Reguleringsplanen i hyttefelt kan også sette stopper for en høyere hytte. Påbygg er alltid søknadspliktig, mens mindre tilbygg kan slippe unna søknadsplikten i en rekke tilfeller. Men det er ikke alltid så enkelt eller i det hele tatt mulig å bygge i bredden. Vanskelige grunnforhold, utnyttelsesgrad og mer kan gjøre det utfordrende. 

Vanlig utfordringer for hytter

Hytter ligger ikke alltid så praktisk til med tanke på utbygging. Om hytta ligger fjernt på fjellet eller på en øy og mangler enkel adkomst, kan dette gjøre transport av byggevarer- og utstyr utfordrende og dyrt. Det vil være lurt å prate med fagpersoner tidlig i prosjektet for å kartlegge muligheter, utfordringer og kostnader tilknyttet adkomst. 

Grunnforholdene har også mye å si for prosjektet. Er det fjellgrunn, og behov for sprenging og pigging, vil dette fordyre prosjektet betydelig. Behov for å kutte ned trær og annen tilrettelegging av tomta vil også øke prisen. Igjen, grundig forarbeid, kartlegging og konsultasjon med fagfolk er viktig for å sikre at prosessen går som forventet og uten uforutsette kostnader. Grundig forarbeid er også helt essensielt for å få gode og oversiktlige tilbud fra entreprenører. 

Hva vil du få ut av de ekstra kvadratmeterne?

Det er vel så viktig å vite hva du vil fylle de ekstra kvadratmeterne med som hvordan du skal bygge dem. Ønsker du mer soveromsplass så du kan huse flere gjester hver påske, eller vil du kanskje øke komforten på hytta og bygge badstu? Mulighetene er mange, og en utvidelse av hytta vil kunne berike hyttelivet i mange år framover. 

Selv om vi kan reise utenlands igjen, må vi ikke glemme gleden ved “gjenoppdagelsen” av hyttelivet  under pandemien.