Osloselskapet Verditakst AS har fått den formidable jobben med å finne riktig markedsverdi på alle eiendommene. De skal blant annet se på nytt på de tidligere brukte sjablongvurderingene som tok utgangspunkt i områdevurderinger som slo ulikt ut. De var spesielt høye sentralt i Sjusjø-området.

Høyere skatt, eller …?

Arbeidet starter til uka, og det er ventet at omtakseringen vil gi et høyere skattenivå. Men, ifølge artikkelen, ligger dette ikke inne i budsjettene nå. Dette bør bety at skattesatsen må justeres ned.

Kan lønne seg å være tilstede

Åtte medarbeidere skal gjøre jobben, det vil si to og et halvt tusen eiendommer på hver, og firmaet lover at alle vil bli varslet med brev eller i en tekstmelding på telefonen. Hytteavisen har tidligere videreformidlet råd om at det kan være fornuftig å være tilstede når takstmennene kommer.

Skal også avdekke ulovligheter

Det er også slik at de samme innleide medarbeiderne vil sjekke etter om det bygd ulovlig på eiendommene.