I en artig video som Rune pettersen har lagt ut på YouTube, kan vi se hva som skjer.

Han har funnet fram til hvite felter på isen. Disse hvite feltene indikerer at det er en gass der. Ikke en hvilken som helst kjedelig gass, men svært brennbar metan, CH4

Dannes nede på bunnen av dammer og sjøer

Metanen dannes når organisk materiale brytes ned uten tilførsel av oksygen. Og så siver den opp til overflaten og forsvinner ut i atmosfæren, hvor den bidrar til økt drivhuseffekt.

Men når vannet er islagt, slipper den ikke unna.

Så derfor, kikk etter hvite flekker på islagte vann, som ikke er dekt av snø.

Vær forsiktig

For det første, gå IKKE på isen når den ikke er trygg.

Dernest, vær forsiktig når du tenner på. Bruk ikke klær som lett tar fyr.

Her kan du se videoen og la deg inspirere til selv å eksperimentere.

Denne videoen fra Bodensjøen understreker viktigheten av å være FORSIKTIG!