– Mer kunnskap om gjeldende gjerdelover, samt bedre dialog med naboer og grunneiere, vil kunne redusere antallet konflikter betydelig, mener gjerdeekspert og montør Ragnar Vikingstad.

Begrene beitedyr

Enten hytta befinner seg på fjellet eller ved havet, velger stadig flere nordmenn å gjerde inn hyttetomtene. Forsommeren er høysesong for oppsetting av hyttegjerder, og det er spesielt én årsak til at mange velger å gjøre dette nå, forteller gjerdeekspert og eier av HT Gjerde Norge AS, Ragnar Vikingstad.

– Vi merker at den klart viktigste årsaken til å sette opp et gjerde, er å begrense beitedyrs tilgang til hyttetomten og dermed hindre skader eller tilgrising. Samtidig er det mange som ønsker å markere sin tomt av hensyn til privatlivet, å skille tomta fra nabotomta, eller å oppnå bedre kontroll på hund, barn eller verdisaker, sier Vikingstad.

Gjør feil - ender i konflikt

Selv om det enkelte steder finnes lokale regler for inngjerding av hyttetomter, har de aller fleste hytteeiere rett til å gjøre dette. Likefullt oppstår det ofte konflikter rundt oppsetting av gjerder, forklarer gjerdeeksperten.

– Mange går fram på feil måte og ender opp med å skape konflikt, noe som fort kan ende opp i rettsapparatet. Ofte skyldes det at gjerdebyggeren unngår å informere om gjerdet som skal settes opp. Konflikter handler også om alt fra plassering og mål på gjerdene til bruk av strømgjerde og materialvalg, forklarerer Vikingstad.

– Nær strandsonen kan det også oppstå utfordringer med tanke på tilgang for allmennheten, noe som er sikret igjennom Allemannsretten. Velger man å overse dette når man monterer gjerder, kan man fort få en utfordring både med kommunen eller med privatpersoner, sier Vikingstad.

God kommunikasjon og felles interesser

Vikingstad oppfordrer alle som bygger gjerde til å sette seg godt inn i gjeldende regelverk, som blant annet er definert i «Lov om grannegjerde» og«Naboloven». Kunnskap om mål og bruk av materialer, samt rettigheter og plikter ved å sette opp et gjerde, er nødvendig i denne prosessen. I tillegg er det viktig å sikre god kvalitet på gjerdet både med tanke på varighet og sikkerhet for mennesker og dyr.

Antallet konflikter rundt montering av gjerder i Norge kan reduseres betydelig med helt enkle grep, mener gjerdemontøren.

– Å ha åpen dialog med naboer, grunneiere eller eventuelle dyreeiere i området rundt hytta er svært viktig i denne prosessen. Avklaring både av ulike og felles interesser er nemlig en forutsetning når man skal sette opp et gjerde. I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig å dele både på kostnader og vedlikehold av gjerdet med nære naboer, noe som også er nedfelt i gjerdeloven. Slik kan oppføring av gjerde gjøres til noe positivt som flere har interesse av, avslutter Ragnar Vikingstad i HT Gjerde Norge AS.