Illustrasjon: Stein Halvorsen Arkitekter AS.

Til gjengjeld blir de på to eller tre etasjer. I første omgang er det snakk om å bygge et par visningshytter, skriver Ringsaker Blad.

Motvekt mot

– Dette er en motvekt til «lettvintsamfunnet». Vi synes ideen er god og har tenkt på den lenge. Det blir spennende å se om det slår an i markedet, sier Terje Uggen, allmenningsbestyrer i Veldre Almenning til RB. Hyttene bygges i skogen og konseptet tar utgangspunkt i økofilosofiske ideer.

Eget vann, egenprodusert energi

Hyttefeltet tenkes anlagt med eget vann fra grunnboring og felles energianlegget basert på solceller. 

I det omkring 100 dekar store området er tanken å bygge 50 hytter, som vil bli satt opp langs tre «ringer» slik at hyttene får adkomststi på baksiden. Parkeringsplassen vil være felles for alle boligene.